Фотоволтаични инсталации
KRINNER разработи специални и големи винтови фундаменти за всички познати следящи системи на пазара. Съвместимостта е един от най-големите предимства на тази система. Материали, размери и връзки са проектирани да бъдат съвместими с всички статични и следящи системи на фотоволтаични инсталации.Използвайки специалните машини и инструменти на KRINNER всеки екип може да завие повече от 30 винтови фундамента за час.

 

Подходящи за:

  • Статични фотоволтаични инсталации
  • Следящи фотоволтаични инсталации
  • Огради за фотоволтаични инсталации

Назад

От началото на 2012 година , бяха реализирани три нови проекта с конструкции и винтови фундаменти за земя Криннер Германия / Чехия и България / с капацитет 5,5 MW - проекти „Ръжево Конаре“ , „Момино село‘ ,“ Белозем“ регион Пловдив , като времето за изграждане на конструкциите бе под 2 /два / месеца .Технологията с винтови фундаменти е най-вече екологична , бърза и с възможност за демонтиране без каквито и да е вредни последсвия за природата и земята може да се използва отново веднага след демонтажа .