Градска среда и паркове

Оптимизиране на градската среда бързо, безопасно и екологично, като същевременно се спестяват разходи. Винтовите фундаменти на KRINNER позволяват изграждане на обекти без да е необходима голяма строителна площадка. Изграждането на основата се извършва само за няколко минути. Не се извършват изкопни работи и не се излива бетон. Това не само спестява време и средства, но също така спестява на жителите неудобството от големи строителни площадки.

 

Подходящи за:

 
 • Заслони и пейки
 • Бариери
 • Паркинг метри
 • Улично осветление

Назад

 • Мантинели
 • Соларни лампи
 • Шумозаглушаващи екрани
 • Тенти и сенници
 • Времени постройки за изложения
 • Оборудване за детски площадки
 • Системи за видео наблюдение
 • Оранжерии
 • Индустриални и защитн огради
 • Огради за птицеферми